Privacy

PRIVACY VERKLARING

Ellen van der Pijl administratie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Ellen van der Pijl administratie en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op onze website verstrekt. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:
Uw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en emailadres.

WAAROM HEBBEN WIJ GEGEVENS NODIG

Ellen van der Pijl administratie verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoek en/of om u schriftelijk (per e-mail dan wel per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit fiscale en administratieve dienstverlening.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS

Ellen van der Pijl administratie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

GEGEVENS DELEN MET ANDEREN

Ellen van der Pijl administratie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met uw of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN VAN EEN WEBSITEBEZOEK

Op onze website worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden (waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt).

GOOGLE ANALYTICS

Wij maken geen gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en geven Google dan ook geen toestemming om via ons verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ellen@vanderpijladministratie.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Ellen van der Pijl administratie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via ellen@vanderpijladministratie.nl.

www.vanderpijladministratie.nl is een website van Ellen van der Pijl administratie. Wij zijn als volgt te bereiken:
Dijk 43
6641 LA Beuningen (Gld)
Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 53037340
Telefoon: 06 44 11 00 46
E-mail adres: ellen@vanderpijladministratie.nl